Scroll Top

Wachttijden behandeling

De BamBoe | hoofdlocatie | franeker

Wachttijden begeleiding en behandeling

De BamBoe doet er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.  Wij doen dat door capaciteit uit te breiden binnen onze eigen zorgorganisatie maar ook door gebruik te maken van onze samenwerkingspartners.

Aanmeldingen die bij ons binnen komen worden in principe op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer een huisarts of gebiedsteammedewerker aangeeft dat de situatie urgent is, zullen we deze ook bovenaan de wachtlijst zetten. Het beleid binnen de BamBoe is dat wij zoveel mogelijk prioriteit geven aan het starten van de (ambulante)begeleiding of behandeling, we hoeven dus niet te wachten op een beschikking vanuit de gemeente. Toestemming om te starten vanuit het gebiedsteam is voldoende om de behandeling te starten.

Actuele wachttijden

De wachttijden voor begeleiding of behandeling zijn op dit moment:  (update 29 mei 2024)

 • (Ambulante)begeleiding o.a. persoonlijke begeleiding of begeleid zelfstandig wonen.
 • Vaktherapie Drama / Creatieve therapie, zowel kinderen, jongeren als volwassenen
 • Affectregulerende Vaktherapie, zowel kinderen, jongeren als volwassenen
 • Psychomotorische therapie (PMT), kinderen/jongeren
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT), zowel kinderen, jongeren als volwassenen
 • Systeemtherapie, kinderen/jongeren en het systeem
 • Stress en Trauma gerelateerde GGZ, jongeren en volwassenen
 • Psycho-educatie, zowel kinderen, jongeren als volwassenen
 • EMDR, zowel kinderen, jongeren als volwassenen
 • Schematherapie, zowel kinderen, jongeren als volwassenen
 • Gezinsbehandeling (IAG), kinderen/jongeren en het systeem
 • Sociale vaardigheden training (SOVA), in groepen van max. 10 deelnemers
 • Tripple P (positief opvoeden)
 • 8 weken
 • +8 weken
 • 4 weken
 • + 12 weken
 • 4 weken
 • 10-12 weken
 • 3-4 weken
 • 5 weken
 • 4 weken
 • 4 weken
 • +8 weken
 • Op aanvraag
 • Op aanvraag

Wachtlijstbemiddeling

In geval van urgentie of wachtlijstbemiddeling bij wachttijden die de treeknorm overschrijden, neem contact op met onze zorgcoördinator.

Perry van Zon | Manager bedrijfsvoering | Zorgcoördinator | Manager dagbesteding | Zorgorganisatie de BamBoe

 

Perry van Zon
Zorgcoördinator