Scroll Top

Stress en Trauma gerelateerde GGZ

Stress, Trauma en PTSS

Stress en Trauma gerelateerde GGZ

Ingrijpende gebeurtenissen zoals een pestverleden maar ook geweld, (seksueel)misbruik of een ongeluk kunnen zo diep ingrijpen in het leven dat chronische Stress klachten en Trauma ontstaan. Voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, is een volwaardige en effectieve therapeutische methode voor traumabehandeling nodig.

Trauma kan blijvende psychische problemen en zelfs ook lichamelijke klachten veroorzaken. Goed te weten dat Trauma’s over het algemeen goed te behandelen zijn. Hoe herken je dit?

  • Je denkt regelmatig terug aan de heftige gebeurtenis
  • Je vermijdt plekken die doen denken aan de heftige gebeurtenis
  • Je hebt nare dromen die te maken hebben met de heftige gebeurtenis
  • Je bent angstig of raakt snel in paniek
  • Je bent somber, snel boos of gespannen
  • Je hebt moeite om te concentreren
  • Je wilt niet herinnerd worden aan de nare gebeurtenis, en probeert herinneringen te voorkomen.

Naast shock trauma kan er ook sprake van een ontwikkelingstrauma. Dit kan ontstaan wanneer je als kind je niet veilig hebt gevoeld in de omgeving waarin je bent opgegroeid. Als er in de eerste kinderjaren niet is voldaan aan de behoefte van een kind of als je ouders te maken hebben gehad met chronisch stress, kan er een ontwikkelingstrauma ontstaan. Hierbij speelt een rol of een kind veilig is gehecht.

Een trauma of jeugdtrauma verwerken begint bij het zoeken naar hulp. Uit de eerste gesprekken met onze GZ-psycholoog komt een beeld van de ernst van het Trauma naar boven en kan er een behandelplan gemaakt worden.

Stress en Trauma bij kinderen

Een trauma ontstaat wanneer een kind een gebeurtenis meemaakt die schokkend, angstaanjagend of levensbedreigend is, dit kan zelfs al als baby of peuter. Dit kan variëren van geweld, (seksueel)misbruik en verwaarlozing tot het verlies van een dierbare of een ongeluk zijn enkele voorbeelden. Het kind kan daar last van blijven houden of later krijgen. Effecten van trauma bij kinderen kunnen zich manifesteren als gedragsveranderingen,  emotionele reacties, fysieke symptomen, cognitieve veranderingen of geen vertrouwensrelaties meer kunnen opbouwen. Vroegtijdige herkenning en interventie kunnen het herstelproces bevorderen en verdere complicaties helpen voorkomen.

De eerste gesprekken zijn gericht op het begrijpen van het trauma en de bijbehorende symptomen, waarna een behandelplan kan worden gemaakt. Binnen de BamBoe bieden een scala aan therapeutische interventies, waaronder cognitieve gedragstherapie, speltherapie en EMDR. Deze technieken helpen het kind om trauma te verwerken en nieuwe copingvaardigheden te ontwikkelen. Ouder(s) spelen een cruciale rol in het herstelproces van het kind. Hierin wordt ondersteuning aan ouders geboden om hen te helpen het kind te ondersteunen en om te gaan met de effecten van trauma binnen het gezin. Soms kan psycho-educatie hier ook bij helpen. De tijd die nodig is tot herstel is bij iedereen anders, uiteindelijk kan het kind weer op bloeien en verder gaan in zijn of haar ontwikkeling.

Stress en Trauma bij jongeren

Jongeren zijn vaak kwetsbaar voor trauma vanwege hun ontwikkelingsfase. Puberteit brengt al genoeg uitdagingen met zich mee, en wanneer daar nog een traumatische gebeurtenis bovenop komt, kan dit hun vermogen om met stress om te gaan overbelasten. Kenmerkend voor jongeren is dat ze een periode doormaken waarin ze hun identiteit vormgeven en zelfstandigheid nastreven. Een trauma kan deze zoektocht naar identiteit beïnvloeden, waardoor jongeren kunnen worstelen met hun zelfbeeld, relaties en toekomstperspectieven. Het is cruciaal om aandacht te besteden aan de signalen van trauma bij jongeren en hen te voorzien van de juiste hulp.

Het behandeltraject voor trauma bij jongeren is afgestemd op hun individuele behoeften en ervaringen. Dit komt naar voren vanuit de eerste gesprekken met de GZ-psycholoog, waarna een behandelplan gemaakt kan worden. Ouders of verzorgers spelen een belangrijke rol in het herstelproces van een jongere en zijn daarom meestal betrokken de behandeling. Binnen de BamBoe bieden we een scala aan therapeutische interventies, waaronder cognitieve gedragstherapie, speltherapie en EMDR.

Stress en Trauma bij volwassenen

Het ontstaan van trauma bij volwassenen verschilt in grote lijnen niet met trauma bij kinderen of jongeren. Echter kan een onverwerkt jeugdtrauma op latere leeftijd opeens een rol gaan spelen. Wat trauma definieert, is de diepgaande impact op de emotionele en psychologische gezondheid van een individu. Traumatische gebeurtenissen kunnen het vermogen van volwassenen om met stress om te gaan ernstig verstoren, wat kan leiden tot langdurige psychische gevolgen. Een belangrijk kenmerk van volwassenen is dat ze vaak al een ontwikkelde identiteit hebben en een scala aan verantwoordelijkheden dragen, zoals werk, relaties en financiën. Een trauma kan deze aspecten van het leven van een volwassene diepgaand beïnvloeden, waardoor ze worstelen met hun functioneren op verschillende terreinen.

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is een veelvoorkomende reactie op trauma bij volwassenen. Symptomen van PTSS kunnen zich manifesteren als herbelevingen van de traumatische gebeurtenis, vermijdingsgedrag, negatieve veranderingen in gedachten en stemming, en verhoogde prikkelbaarheid. Het is van vitaal belang om aandacht te besteden aan de signalen van trauma bij volwassenen, inclusief de mogelijkheid van PTSS, en hen te voorzien van de juiste ondersteuning en behandeling om het herstelproces te bevorderen en hun veerkracht te versterken. Dit kunnen we bereiken met cognitieve gedragstherapie, speltherapie en EMDR.

Behandelaar

Judith Jong | Orthopedagoog dagbesteding | Zorgorganisatie de BamBoe

Judith Jong
GZ-psycholoog
Orthopedagoog
EMDR therapeut

 

Wachtlijst
De wachttijd voor deze therapievorm is op dit moment  3-4 weken