Scroll Top

Over de BamBoe

De BamBoe | hoofdlocatie | franeker

Allereerst welkom op onze website, we gaan de BamBoe even aan je voorstellen

Het expertisecentrum voor Stress en Trauma van de BamBoe is een zorgorganisatie met oog voor kwaliteit. In onze flexibele werkwijze vinden wij het van belang om een breed pallet aan traumabehandelingen aan te bieden. Onze hulp is laagdrempelig en we werken systeemgericht. We hanteren een holistische visie waarbij we niet alleen de cognitie en emotie, maar ook het lichaam betrekken bij de behandeling. Onze cliënten staan hierin altijd centraal en het aansluiten bij de cliënt is een van onze speerpunten. Bij de BamBoe kijken we niet alleen naar het doel of de hulpvraag maar proberen we zoveel mogelijk een beeld te krijgen van alle factoren die invloed kunnen hebben op het functioneren van de cliënt. Vanuit het expertisecentrum betekent dit dat we naast de stress- en traumagerelateerde klachten, ook aandacht hebben voor de veerkracht van de cliënt en hoe we steunbronnen uit het netwerk kunnen inzetten.  Onze oprecht betrokken werkwijze en de passie van onze hulpverleners resulteren in positieve behandelresultaten en een veilige en betrouwbare behandelrelatie. Binnen de BamBoe werken we integraal, zijn flexibel en hebben geen 9 tot 5 mentaliteit.

Het verzorgingsgebied van de BamBoe is Noordwest Friesland. Buiten dit gebied zijn cliënten ook welkom om zich bij ons aan te melden. De BamBoe is gevestigd in Franeker. De behandelingen kunnen zowel op locatie als in de natuur (wandeltherapie) plaatsvinden. Ook kan het zijn dat een deel van de behandeling zich plaatsvindt in de thuissituatie. Bijvoorbeeld bij gezinshulpverlening (IAG) of als er door de angstklachten in eerste instantie meer outreachend gewerkt moet worden. Elke hulpverlener bij de BamBoe werkt onder supervisie van een regie-behandelaar zodat visie en inzicht gedeeld kan worden om tot een nog beter behandelplan te komen.

Zorgverlening

Het expertisecentrum trauma en stress van de BamBoe is een professionele en ambitieuze GGZ-organisatie. De BamBoe is een in Noord-West Friesland gevestigde GGZ-organisatie en richt zich op de diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met trauma- en stress gerelateerde klachten. De BamBoe biedt traumabehandeling zowel individueel aan als in groepen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van evidence based behandelmethoden zoals EMDR, CGT en schematherapie. Dit wordt aangevuld met lichaamsgerichte psychotherapie vanuit de visie dat het belangrijk is om het lichaam te betrekken bij het verwerken van traumatische ervaringen. Binnen de BamBoe werken professionals met verschillende expertises zodat we binnen onze behandelingen vrijwel elke hulpvraag op het gebied van trauma en stress kunnen beantwoorden. Onze GZ-psycholoog is als regiebehandelaar betrokken binnen de aangeboden therapie trajecten. Tevens is er regelmatig een multidisciplinair overleg (MDO) om de behandeling op elkaar af te stemmen. Via intervisie en supervisie werken we aan deskundigheidsbevordering. We zijn een innovatieve organisatie waarbij we het van belang vinden om ons bij te scholen als het gaat om recente ontwikkelingen binnen traumatherapie.

Zorgondernemers de BamBoe

Judith Jong | Orthopedagoog dagbesteding | Zorgorganisatie de BamBoe

Judith Jong
Vennoot
Praktijkhouder

Perry van Zon | Manager bedrijfsvoering | Zorgcoördinator | Manager dagbesteding | Zorgorganisatie de BamBoe

Perry van Zon
Vennoot
Algemeen directeur

Jelte Krikke | Sociaal Pedagogisch Hulpverlener | Zorgorganisatie de BamBoe

Jelte Krikke
Vennoot
Zorg directeur

Contact

de BamBoe Voorstraat 74 Franeker

Heb je vragen, opmerkingen of wil je de BamBoe eens komen bezoeken, neem dan gerust contact met ons op.