Scroll Top

Affectregulerende Vaktherapie

Affectregulerende therapie | de BamBoe Franeker

Bevordert gehechtheidsgedrag van het kind en vermindert gedrags- en emotionele problemen

Affectregulerende Vaktherapie is een ervaringsgerichte behandeling met als doel de zelfregulatie van kinderen of jongeren met (ernstige) gedrags- en emotionele problemen te verbeteren. Door samen met de therapeut vaktherapeutische activiteiten te doen, gericht op het waarnemen en delen van gevoelens en gedachten, leert het kind of de jongere te verwoorden wat het doet, voelt en denkt. Affectregulerende Vaktherapie wordt systemisch ingezet, ouders/verzorgers maar bijvoorbeeld ook leerkrachten kunnen actief betrokken worden bij de behandeling. Het inzetten van vak­therapeutische middelen (muziek, beeldend, drama, spel, bewegen, dans) heeft een meerwaarde in de behandeling omdat een groot deel van de behandeling op non-verbaal niveau plaatsvindt. Het hele proces heet affectregulatie omdat de onderliggende spanningen en gevoelens (affecten) altijd het uitgangspunt van de behandeling vormen. De behandeling bevordert gehechtheidsgedrag van het kind en vermindert gedrags- en emotionele problemen. Jongeren kunnen gevoelens gaan herkennen en differentiëren. Binnen de BamBoe is een getrainde ArVT therapeut werkzaam die samen met de ouders/verzorgers en het kind of de jongere een op-maat behandeling vorm geeft en hier systemisch mee aan het werk gaat.

Voor wie is Affectregulerende Vaktherapie geschikt

Affectregulerende Vaktherapie is een ontwikkelingsgerichte behandeling gericht op kinderen en jongeren van 4-18 jaar met (ernstige) gedrags- en emotionele problemen. De behandeling bevordert de zelfregulatie middels affectregulerende interventies waardoor gedrags- en emotionele problemen afnemen. Affectregulerende Vaktherapie wordt systemisch ingezet, ouders/verzorgers maar bijvoorbeeld ook leerkrachten kunnen actief betrokken worden bij de behandeling.

Vaktherapeut(en)

Jelte Krikke | Vaktherapeut Drama | IAG | de BamBoe | Franeker

Jelte Krikke
Affectregulerende Vaktherapeut (ArVT)

 

Wachtlijst
De wachttijd voor deze therapievorm is op dit moment  4 weken

Affectregulerende Vaktherapie (video)