Scroll Top

Psycho-educatie

psycho-educatie

Wat is Psycho-educatie

Psycho-educatie is simpel gezegd voorlichting en advies bij vragen die ontstaan na een diagnose en het leren omgaan met deze situatie. Bij psycho-educatie geeft de behandelaar aan de cliënt achtergrondinformatie over een specifiek psychisch probleem, zoals bijvoorbeeld angst, depressie, ADHD of autisme. En er wordt advies gegeven over hoe de cliënt hier het best mee om kan gaan. Vaak zijn een aantal sessies psycho-educatie voldoende om te leren omgaan met het psychische probleem. Bij complexere problemen is psycho-educatie vaak in combinatie met een therapie zoals cognitieve gedragstherapie of systeemtherapie. Soms worden ook familie, vrienden en kennissen betrokken bij de psycho-educatie zodat er meer aansluiting en begrip is voor de situatie van de cliënt en de omgeving leert wat zij kunnen betekenen voor de cliënt.

Wat wordt er besproken tijdens de psycho-educatie

Psycho-educatie begint vaak met voorlichtende en adviserende gesprekken waarin de behandelaar uitleg geeft over het psychische probleem en bijkomende zaken. In vervolggesprekken is aandacht voor hoe de cliënt de adviezen toepast in het dagelijkse leven en waar deze nog meer tegen aanloopt.

De belangrijkste vragen die de behandelaar bespreekt en voorziet van adviezen zijn: 

  • Wat er precies met de cliënt aan de hand is
  • Welke kenmerken hebben het psychische probleem
  • Welke (psychische en sociale) gevolgen dit heeft of kan hebben
  • Wat er eventueel aan het probleem te doen is
  • Hoe de cliënt en de omgeving het beste met de situatie om kunnen gaan

Voor wie is psycho-educatie en voor hoe lang

Psycho-educatie wordt gegeven aan kinderen, jongeren, of volwassenen, en soms worden hun ouders, partner, familieleden, vrienden en kennissen hierbij betrokken. Het aantal gesprekken (en de intensiteit ervan) dat nodig is om tot een goede voorlichting te komen, is in elke situatie verschillend. Meestal zijn enkele sessie voldoende, in complexere situaties kan het nodig zijn dat het aantal gesprekken uitgebreid wordt. Psycho-educatie geeft zowel de cliënt, als de directe omgeving van de cliënt inzicht, wat bijdraagt aan het leren omgaan met de situatie en meer aansluiting en begrip voor de cliënt. Psycho-educatie wordt gegeven op de locatie van de BamBoe of desgewenst bij de cliënt thuis.

Behandelaar

Judith Jong | Orthopedagoog dagbesteding | Zorgorganisatie de BamBoe

Judith Jong
GZ-psycholoog
Orthopedagoog


Wachtlijst

De wachttijd voor deze therapievorm is op dit moment  4 weken