Scroll Top

Vaktherapie Drama / Creatieve therapie

Vaktherapie Drama / Creatieve therapie

Vaktherapie Drama / Creatieve therapie

De creatieve therapie of dramatherapie is een vorm van psychotherapie waarbij minder gepraat wordt over het probleem maar gebruik gemaakt wordt van onder andere rollenspel, improvisatie, spel en psychodramatechnieken. De cliënt kan hierin op een beeldende manier oefenen en experimenteren met gevoel en gedrag, vaak in combinatie met gesprekken. Binnen de BamBoe is een geregistreerd Vaktherapeut werkzaam voor de creatieve therapie en dramatherapie. Deze therapievorm is geschikt voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Doelen die met deze therapievorm onder andere behandeld kunnen worden zijn, emotieregulatie, conflicthantering, rouw- of trauma-verwerking, zelfbeeld of zelfvertrouwen, sociaal functioneren en handelen.

Voor kinderen

Er kunnen problemen zijn bij kinderen die de normale ontwikkeling in de weg staan, problemen die ze niet goed onder woorden kunnen brengen. Creatieve therapie of dramatherapie kan dan zeer effectief zijn. In een rollenspel of in spelvorm, via een tekening of een bouwwerk uit de blokkendoos kan wel tot de kern van het probleem gekomen worden. Over het gevoel praten lukt vaak gemakkelijker via poppen of in een rollenspel. Een verwerkingsproces gaat spelenderwijs terwijl geoefend en geëxperimenteerd kan worden met gevoel en gedrag.

Voor jongeren

Als jongere is het soms niet allemaal zo gemakkelijk, er komt heel wat op hun pad. Creatieve therapie of dramatherapie kan heel goed helpen wanneer praten niet zo gemakkelijk gaat. Of als het praten juist heel gemakkelijk gaat maar aan het gevoel voorbij gegaan wordt. Het in gesprek gaan in de vorm van een rollenspel of het bespreekbaar maken via creatieve materialen geeft de ruimte om te ervaren, te oefenen en te experimenteren met gevoel en gedrag. Deze therapievorm wordt altijd afgestemd op de hulpvraag van de cliënt en is zeer geschikt bij problemen rond zelfbeeld, zelfvertrouwen, sociaal functioneren, emotieregulatie, gedragsmatige problemen en rouw- of trauma-verwerking. Tevens hebben we binnen de BamBoe een expertise ontwikkeld die hulp kan bieden bij vraagstukken rond seksualiteit, homoseksualiteit of het transgender zijn.

Voor volwassenen

Praten over jezelf, en dan met name praten over de problemen die je leven negatief beïnvloeden, is vaak niet gemakkelijk. Het uiten van gevoelens en bepaalde frustraties of vervelende gedachten onder woorden brengen kan lastig zijn. Soms schieten woorden tekort, creatieve therapie of dramatherapie kunnen dan helpen om alles weer in het juiste perspectief te zien. Op een beeldende manier is deze therapievorm geschikt om het inzicht krijgen in jezelf of de situatie.  Maar onder andere ook het leren grenzen aangeven, leren omgaan met gevoelens en deze te uiten, verlies- en rouw-verwerking, overspannenheid of burn-out, problemen rond (homo)seksualiteit of voor het verwerken van gebeurtenissen uit het verleden. De therapie wordt altijd afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. Het in gesprek gaan in de vorm van een rollenspel of het bespreekbaar maken via creatieve materialen geeft de ruimte om te ervaren, te oefenen en te experimenteren met gevoel en gedrag.

Behandelaar

Jelte Krikke | Vaktherapeut Drama | IAG | de BamBoe | Franeker

Jelte Krikke
Vaktherapeut Drama
Gezinsbehandelaar (IAG)

 

Wachtlijst
De wachttijd voor deze therapievorm is op dit moment  +8 weken