Scroll Top

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie | CGT | Judith Jong | de BamBoe | Franeker

Denkpatronen hangen samen met het gevoel en gedrag

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die inzicht geeft in denkpatronen, waardoor negatieve gedachten herkent worden en omgebogen kunnen worden naar helpende gedachten. Denkpatronen hangen samen met gevoelens en gedrag, negatieve gedachten zorgen dus ook voor ongewenste gevoelens en gedrag dat vaak door de ander als minder prettig wordt ervaren. Gedachten kunnen vervelend zijn, ze komen vaak onbewust in iemand op en willen soms ook niet zomaar weer weg. De gedachten kunnen dan samen hangen met bijvoorbeeld verdrietige of boze gevoelens. Hoe iemand zich voelt heeft vaak zijn weerslag op het gedrag, wat op zijn beurt invloed heeft binnen de relatie of binnen het gezin. Wanneer dit langere tijd speelt en negatieve denkpatronen niet omgebogen worden, kan dit stoornissen als bijvoorbeeld depressie, een verkeerd zelfbeeld of angsten veroorzaken. Binnen de BamBoe is een Cognitieve gedragstherapeut werkzaam, die kan helpen om inzicht te geven wat er eigenlijk in het brein gebeurt en hoe gedachten omgebogen kunnen worden naar helpende gedachten.

Voor wie is cognitieve gedragstherapie geschikt

CGT | Judith Jong | de BamBoe | Franeker

Cognitieve gedragstherapie is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende hulpvormen waardoor deze therapie breed inzetbaar is. Technieken die in cognitieve gedragstherapie vaak gebruikt worden zijn bijvoorbeeld cognitieve herstructurering, psycho-educatie en exposure. Cliënten leren hoe ze beter kunnen omgaan met hun negatieve gedachten en gevoelens over zichzelf en hun omgeving. Door deze therapie leren ze hun stemming beter te beheersen en hun gedrag beter af te stemmen op wat ze willen bereiken. Cognitieve gedragstherapie kan effectief worden ingezet bij bijvoorbeeld depressie, angsten, een verkeerd zelfbeeld of gedragsproblemen. Cognitieve gedragstherapie kan gebruikt worden bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Behandelaar

Judith Jong | Orthopedagoog dagbesteding | Zorgorganisatie de BamBoe

Judith Jong
Cognitieve gedagstherapie therapeut (CGT)

 

Wachtlijst
De wachttijd voor deze therapievorm is op dit moment  4 weken