Scroll Top

Systeemtherapie

Op een toegankelijke manier dichter bij elkaar komen

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die vaak toegepast wordt binnen relaties of gezinnen en waarbij problemen worden besproken die betrekking hebben op de leefomgeving en de sociale omgeving. De relatie, het gezin of de familie zijn dan dus het systeem. Waar meerdere mensen samen leven ontstaat soms wat onrust of spanningen, dat komt bij iedereen voor. Met elkaar in gesprek gaan en het inleven in de ander lost de problemen al vaak vanzelf op. Soms zijn de problemen te heftig en lukt het niet om ze als gezin of familie onder controle te krijgen. Zeker als er meerdere dingen tegelijk spelen zoals bijvoorbeeld probleemgedrag van het kind, een depressie van een ouder, verlieservaringen of financiële problemen, is het aan te raden om voor systeemtherapie te kiezen. Systeemtherapie kan ook als extra therapie worden ingezet bij complexe problemen zoals onder andere een depressie of een persoonlijkheidsstoornis, om de overige gezins- of familie-leden te leren omgaan met de ontstane situatie.

Voor wie is systeemtherapie geschikt

Systeemtherapie kan een verfrissende blik geven op wat er speelt binnen bijvoorbeeld het gezin of binnen de familie. De vaak ingesleten patronen en regels die er gelden, zijn die goed omdat het altijd al zo ging of beperken ze de ander in de ontwikkeling met alle weerstand van dien. Het voorkomen van ruzies, echtscheidingen en gedragsproblemen bij kinderen kan een goede reden zijn om systeemtherapie in te zetten. Systeemtherapie is dus geschikt voor gezinnen en families of kan als extra therapie worden ingezet om de naasten te betrekken, naast individuele therapie.

Behandelaar

Nog geen foto beschikbaar | Dagbesteding | | de BamBoe

 
Systeemtherapeut

 

Wachtlijst
De wachttijd voor deze therapievorm is op dit moment  10 – 12 weken