Scroll Top

Training sociale vaardigheden (Demo)

Vaktherapie | de BamBoe | Franeker

Sociale vaardigheid is de basis om goede contacten aan te gaan

De training sociale vaardigheden (SoVa training) is gericht op de vaardigheden die nodig zijn om goed met andere mensen om te kunnen gaan. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk voor het opbouwen en in stand houden van relaties en zijn daarom onmisbaar in elk goed contact met mensen. Sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven, elke dag weer. De BamBoe geeft de SoVa training enkele keren per jaar. De training is uitermate geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar. Voor volwassenen is er een aangepaste training die eveneens enkele keren per jaar wordt gegeven. De SoVa training wordt gegeven in kleine groepen in de trainingsruimte bij de BamBoe.

Om contacten aan te gaan en te onderhouden hebben we vaardigheden nodig zoals luisteren, omgaan met kritiek en het kunnen aangeven van je grenzen. Assertiviteit is een belangrijk onderdeel van sociale vaardigheden. Het gaat hierbij om vaardigheden die te maken hebben met het opkomen voor jezelf, zonder daarbij anderen te kwetsen. Het inleven in de ander, welke vragen zouden gesteld kunnen worden aan de ander, en durven we dit in een groep. In de training sociale vaardigheden komen al deze vragen aan bod en leren we om verschillende sociale vaardigheden toe te passen in het dagelijkse leven.

Hoe zie de training sociale vaardigheden eruit

De training vindt plaats in een groepssetting. Binnen de groep oefen je diverse sociale vaardigheden. Denk hierbij aan opkomen voor je mening, het geven en ontvangen van complimenten, het starten en onderhouden van een gesprek en het geven en ontvangen van kritiek. Een gedeelte van de training bestaat uit aanvullende theorie. Daarnaast is er ruimte voor het delen van ervaringen met andere deelnemers.

Het doel van deze training is om jezelf in staat te stellen op een betere manier contacten te gaan leggen en vaardigheden aan te leren, die je in staat stellen op een betere manier contact met anderen aan te gaan.  Door het oefenen van concrete (lastige) situaties zal je probleemoplossend vermogen vergroten en door het aanleren van sociale denkpatronen, krijg je meer zicht op sociale situaties en je eigen rol daarin.

De training sociale vaardigheden die door De BamBoe wordt gegeven, wordt op de behoefte van de cliënt afgestemd. Tijdens het intakegesprek wordt bekeken wat exact jou hulpvraag is, met als doel je sociaal vaardiger te maken. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn onder andere: kennismaken, praatje maken, luisteren en een ander iets vragen, contact maken, complimenten, gevoelens, je mening geven, (feedback geven, feedback ontvangen), opkomen voor jezelf, onderhandelen, grenzen bewaken, samenwerken en reageren op pesten.

Sociale vaardigheidstraining versterkt het gevoel van zelfvertrouwen, je leert jezelf, anderen en sociale situaties beter kennen en begrijpen.

Voor wie is de training en hoelang duurt de training

De sociale vaardigheidstraining is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen.

De sociale vaardigheidstraining omvat 15 sessies, dit is afhankelijk van de onderwerpen die behandeld worden. De training wordt wekelijks gegeven en na iedere bijeenkomst worden er opdrachten meegegeven. Wanneer het om kinderen en jongeren gaan, worden ouders/ verzorgers (indien gewenst) op de hoogte gehouden van de training. Na afloop van de training wordt er een evaluatiegesprek gepland.

De training wordt gegeven in een groep, waarin de sociale vaardigheden worden getraind.

Trainer(s)

Jelte Krikke | Vaktherapeut Drama | IAG | de BamBoe | Franeker

Jelte Krikke
Trainer Sociale Vaardigheden (SoVa)

 

Wachtlijst
De wachttijd voor deze training is op dit moment 10 weken