Scroll Top

Wachttijden diagnostiek

De BamBoe | hoofdlocatie | franeker

Wachttijden diagnostiek

De BamBoe doet er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.  Wij doen dat door capaciteit uit te breiden binnen onze eigen zorgorganisatie maar ook door gebruik te maken van onze samenwerkingspartners.

Aanmeldingen voor diagnostiek die bij ons binnen komen worden in principe op volgorde van binnenkomst behandeld. Casussen waar diagnostiek en behandeling onder één profiel vallen hebben voorrang om de doorstroom naar behandeling te bevorderen. Diagnostiek zonder behandeling is echter ook mogelijk, dit kan zinvol zijn om aan de hand van diagnostiek de behandelmethode te bepalen of bijvoorbeeld voor een WLZ aanvraag bij het CIZ.

Actuele wachttijden

De wachttijden voor diagnostiek zijn op dit moment:  (update 29 mei 2024)

  • Diagnostiek in combinatie met behandeling, kinderen en jongeren
  • Diagnostiek zonder behandeling, kinderen en jongeren
  • Diagnostiek zonder behandeling, volwassenen
  • Diagnostiek t.b.v. aanvraag CIZ, volwassenen
  • +8 weken
  • +12 weken
  • 6 weken
  • 6 weken

Wachtlijstbemiddeling

In geval van urgentie of wachtlijstbemiddeling bij wachttijden die de treeknorm overschrijden, neem contact op met onze zorgcoördinator.

Perry van Zon | Manager bedrijfsvoering | Zorgcoördinator | Manager dagbesteding | Zorgorganisatie de BamBoe

 

Perry van Zon
Zorgcoördinator